Huerta Maestra

Creamos huertos adaptados a cada escuela, capacitamos a docentes y personal directivo, y garantizamos un seguimiento continuo con un programa repleto de actividades y recursos

+ Conoce el proyecto

Beneficis de l'hort a l'escola

Desenrotlla aspectes positius en els petits i joves com l'habilitat de treballar en equip, la concentració i la responsabilitat cap a altres éssers vius. És un espai de connexió amb la natura i ajuda a canalitzar situacions d'estrès.

Huerto escolar con cajones elevados, listo para comenzar a sembrar. Un día de sol.

Nuestros huertos escolares

Acompañamos a las escuelas en el proceso de implementar un proyecto de huerto escolar. Integramos las técnicas de producción ecológica con la dinámica escolar para generar una planificación adaptada al ritmo de la naturaleza y el centro educativo.

Mediante actividades asociadas al huerto, la jardinería y el medioambiente llevamos al mundo práctico el aprendizaje de ciencias, matemáticas y de idiomas.

  • Formació

    Creiem que l'aprenentatge és la base per a qualsevol projecte. Involucrem el equip docent i oferim eines per conduir l'hort en el temps.

  • Planificació

    Especialitzats en horticultura i amb experiència al sector educatiu, oferim la planificació mes a mes de l'hort. Una guia pas a pas amb assessorament tècnic.

  • Materials

    Llavors, planters, eines i elements per a compostatge. Facilitem la gestió dels materials perquè l'hort sigui ecològic.

La nostra missió

Veiem l'hort escolar com un espai de aprenentatge integral. A l'hort observem els cicles de la natura. Aprenem a respectar-la i tenir-ne cura dia a dia.

Amb l'equip docent de cada escola, apliquem conceptes d'ecologia, matemàtica, història i desenvolupem habilitats artístiques i motores.

Per nosaltres, ensenyar a cultivar aliments ecològics és el nostre gra de sorra per tenir un futur sostenible.

ING.AGR.LUCÍA MICHALUN

Comencem un hort a l'escola?