Huerto escolar con cajones elevados, listo para comenzar a sembrar. Un día de sol.

Projecte Hort Escolar

Acompanyem les escoles en el procés de implementar un projecte d'hort escolar. Integrem les tècniques de producció ecològica amb la dinàmica escolar per a generar una planificació adaptada al ritme de la natura i el centre educatiu.

Mitjançant activitats associades a l'hort, la jardineria i el medi ambient portem al món pràctic l'aprenentatge de ciències , matemàtiques i de idiomes.

< p>

Beneficis de l'hort a l'escola

Desenrotlla aspectes positius en els petits i joves com l'habilitat de treballar en equip, la concentració i la responsabilitat cap a altres éssers vius. És un espai de connexió amb la natura i ajuda a canalitzar situacions d'estrès.

  • Formació

    Creiem que l'aprenentatge és la base per a qualsevol projecte. Involucrem el equip docent i oferim eines per conduir l'hort en el temps.

  • Planificació

    Especialitzats en horticultura i amb experiència al sector educatiu, oferim la planificació mes a mes de l'hort. Una guia pas a pas amb assessorament tècnic.

  • Materials

    Llavors, planters, eines i elements per a compostatge. Facilitem la gestió dels materials perquè l'hort sigui ecològic.

La nostra missió

Veiem l'hort escolar com un espai de aprenentatge integral. A l'hort observem els cicles de la natura. Aprenem a respectar-la i tenir-ne cura dia a dia.

Amb l'equip docent de cada escola, apliquem conceptes d'ecologia, matemàtica, història i desenvolupem habilitats artístiques i motores.

Per nosaltres, ensenyar a cultivar aliments ecològics és el nostre gra de sorra per tenir un futur sostenible.

ING.AGR.LUCÍA MICHALUN

Comencem un hort a l'escola?