Términos del servicio

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Les presents Condicions Generals de Venda, regulen l'ús del lloc web, www.creaunhuerto.com, titularitat de LUCIA MICHALUN, amb NIF Y8601720X, amb domicili a Carrer Bellesguard 27,&nbsp ;08394, Sant Vicenç de Montalt (Barcelona). Correu electrònic: info@creaunhuerto.com i telèfon +34 653727495. 

Aquestes Condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de CREA UN HUERTO, en relació amb els productes i serveis que oferim a través de la nostra Botiga Online web www.creaunhuerto.com.

A continuació, us convidem a revisar les condicions generals que regulen la compra de productes a través de la nostra Botiga Online, així com el nostre apartat de preguntes freqüents disponible en aquest.

>

Aquestes Condicions generals de Venda es complementen amb la Política de privadesa i  Política de cookies d'ara endavant totes "les Condicions legals".

1. OBLIGACIONS DE L'USUARI

1.1 L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar el lloc web, a adquirir els Productes ia utilitzar cadascun dels serveis del mateix de forma diligent, de conformitat amb la llei , la moral, l'ordre públic i el que disposen aquestes Condicions Generals, i haurà d'abstenir-se així mateix d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal i gaudi de la Botiga Online per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de CREA UN HUERTO, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

2. PRODUCTES I SERVEIS

2.1 CREA UN HUERTO es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga Online. En particular, CREA UN HUERTO podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos a la Botiga, entenent-se que tret que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, CREA UN HUERTO es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i la utilització en qualsevol moment i sense avís previ de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga Online.

data-mce-fragment="1"> 2.2 Els Productes inclosos a la Botiga Online es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Els preus indicats a la Botiga Online són a Euros i inclouen l'IVA, excepte indicació en contra.

2.3 Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa. Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l'oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. CREA UN HUERTO es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d'un Usuari-Client amb què mantingui un litigi respecte al pagament d'una comanda anterior.

2.4 Les comandes efectuades a Internet a través de www.creaunhuerto.com comporten uns dades contractuals entre l'usuari-client i la botiga que seran objecte de confirmació i recopilació per ambdues parts abans de l'enviament.

2.5 CREA UN HUERTO es compromet a acceptar ordres de comandes d'acord amb els termes de les condicions generals de venda aquí exposades. L'Usuari-Client declara conèixer i acceptar les presents condicions generals de venda abans de confirmar les vostres comandes. La confirmació d'una comanda implica, per tant, l'acceptació d'aquestes Condicions Generals de Venda. Tret que es demostri el contrari, les dades registrades per la botiga constitueixen una prova del conjunt de transaccions realitzades entre CREA UN HUERTO i els seus clients.

3. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

3.1 En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, CREA UN HUERTO enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del Producte, el preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a CREA UN HUERTO.

3.2 L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga Online haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats a la Botiga Online.< br data-mce-fragment="1">
data-mce-fragment="1"> 3.3 CREA UN HUERTO arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua espanyola. 3.4 La confirmació de la comanda enviada per CREA UN HUERTO no té validesa com a factura , només com a comprovant de compra. L'usuari la podrà descarregar la factura des del compte o sol·licitar factura d'empresa. També podreu demanar que se us enviï per correu electrònic.

4. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

4.1.1 Opció A: Devolució i reintegrament de l'import

Si no estàs satisfet amb els productes rebuts, disposes de 30 dies naturals per tornar-los, no ens has de donar cap tipus d'explicació. El procés de devolució és el següent:

  1. Omple el nostre formulari per comunicar el teu desig de tornar els productes i enviar-lo a info@creaunhuerto.com.
  2. Una vegada rebuda confirmació, ens has d'enviar els productes que vols tornar a l'adreça següent: 

CREA UN HUERTO
Carrer Bellesguard 27, 08394. Sant Vicenç de Montalt, Barcelona.

  1. Envia només productes sense utilitzar i en el seu envàs original sense obrir.
  2. Una vegada rebem els productes i comprovem el correcte estat del producte i el seu embalatge, procedim a realitzar el reintegrament de l'import dels productes (descomptant les despeses de l'enviament inicial*) utilitzant el mateix mètode de pagament usat a la compra.

* No aplicable als productes peribles (bolets, bulbs, etc.)

4.1.2 Opció B: Canviar productes

També pots canviar uns productes per altres, el mateix repartidor que et lliuri els nous productes, recollirà els que vols tornar. Tingueu en compte que les despeses d'enviament i recollida corren per compte del client. Actualment tenim unes tarifes de transport molt competitives. Per conèixer exactament les despeses el millor és que contactes amb nosaltres.

4.1.3 Opció C: Productes defectuosos o danyats

En el cas que la devolució sigui perquè el producte rebut no és el sol·licitat o que aquest s'hagi danyat durant el procés de transport, es pot cursar una devolució dins de els primers 30 dies naturals des de la data de recepció. No obstant això, ens ho has de comunicar tan aviat com sigui possible per poder tramitar-ne l'enviament. No haureu d'abonar despeses de devolució.

4.2 Com s'efectua la devolució dels diners?

El reemborsament de l'import es realitzarà a la mateixa targeta o compta amb la que es va pagar la comanda quan aquesta arribi a les nostres instal·lacions . En el cas que s'hagués pagat mitjançant l'opció "contra-reemborsament" o transferència se't sol·licitarà el número de compte i IBAN per poder fer-te el reintegrament.  Si els productes no són retornats en condicions adequades, ens reservem el dret de no fer la devolució de l'import.

5. SERVICI D'ATENCIÓ AL CLIENT

5.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels vostres drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@creaunhuerto.com o trucar al +34653727495.

6. SERVICI DE LLIURAMENT A DOMICILI

6.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga Online és exclusivament per a les zones que indica la pàgina, per la qual cosa el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga Online s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament (a excepció del contrareemborsament), sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte a la Llei tret que s'especifiqui el contrari en el moment de fer la compra.

Els enviaments es lliuren a l'adreça que indiqui l'usuari en el procés de compra. No s'admeten enviaments a apartats de correus.

6.2 El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels productes. En el moment d'adquisició del producte, l'usuari serà informat del cost exacte d'enviament.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

7.1 L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga Online i de cadascun dels Productes, la informació i els materials que conté, les marques, l'estructura, la selecció, l'ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia CREA UN HUERTO de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en aquestes.

data-mce-fragment="1"> 7.2 Llevat que fos autoritzat per CREA UN HORT si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desassemblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a què accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.

data-mce-fragment="1"> 7.3 L'Usuari haurà d'abstenir-se d'eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert per CREA UN HUERTO o per tercers a la Botiga Online.

8. PROTECCIÓ DE DADES

A fi de garantir i protegir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels Usuaris de la nostra pàgina web i per tal de protegir la seva intimitat i privadesa, hem redactat , de conformitat amb la legislació vigent, la política de privadesa.

Els termes recollits a la mateixa i en especial el deure de confidencialitat seran de compliment obligat per a tot el personal intern o extern que treballi o pogués treballar amb nosaltres i que tinguin accés als dades que ens facilitis, bé durant la navegació a la nostra Web, per la utilització dels nostres formularis o durant la contractació o prestació dels serveis.

Ens reservem el dret a modificar el contingut de la present Política de Privadesa, a fi d'adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com als informes o dictàmens emesos per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o el Grup de Treball de l'article 29.

En cas que anem a utilitzar les dades personals dels Usuaris, Potencials Clients o Clients, d'una manera diferent del que estableix la Política de Privadesa vigent al moment de facilitar-nos les dades ; o en cas que els tractem amb finalitats diferents de les indicades en el moment en què ens facilitis les teves dades, farem l'esforç possible per contactar-te com a afectat, per informar-te i demanar de nou el consentiment. En cas contrari, no farem servir les dades per a finalitats diferents.

Aconsellem als Usuaris que, cada cop que accedeixin a la nostra pàgina web, revisin aquest text per assegurar-se de les finalitats i utilitzacions que podem fer de les seves dades.

La Política de privadesa, formarà part i estarà unida de forma permanent al que disposen les nostres Condicions de venda i en la nostra Política de cookies.

En tot moment indicarem la data de la darrera actualització de la Política de Privadesa perquè els Usuaris coneguin el contingut efectiu que se'ls aplica i la data de la darrera revisió.

>

CREA UN HUERTO fa constar que aquesta Política de Privadesa es troba adaptada al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant RGPD).

9. CONTRASENYES

9.1 CREA UN HUERTO facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per accedir als serveis prestats per mitjà del Lloc Web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tota mena es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a CREA UN HUERTO de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

10. COOKIES

10.1 CREA UN HUERTO utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir-ne ús de la Botiga Online. Les cookies són arxius instal·lats al disc dur de l'ordinador o bé a la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo.

data-mce -fragment="1"> 10.2 Si l'Usuari no desitja que s'instal·li al disc dur una galeta, haureu de configurar el vostre programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les galetes lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i la rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts a la Botiga Online.

11. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els vostres comentaris, queixes i suggeriments seran ben rebuts. Us preguem que ens envieu aquests comentaris o suggeriments a través del nostre correu info@creaunhuerto.com